Featured Post

Researchers have Identified a Virus that Attacks Human Cancer Cells

Researchers have Identified how a Virus that Attacks Human Cancer Cells Distinguishes them from Healthy Cells,  Viruses are usually suppos...

Friday, December 7, 2018

צמחונים נגד אוכלי בשר, מחקר חדש בדק למי יש יותר כוח סיבולת, נחשו מי ניצח.

בשנת 1896, השם הקולע ג'יימס פטרוזיליה, הוביל ללא ספק מועדון רכיבה צמחוני מוצלח לניצחון, המתחרים שלהם היו חייבים להודות בתבוסה.  בלגי אחד העמיד זאת למבחן ב -1904, כשאלה שאכלו יותר מזון מבוסס צמחים הרימו לכאורה משקל כלשהו כ-80% יותר פעמים, אבל לא הצלחתי למצוא את המקור העיקרי באנגלית. אם כי, את זה מצאתי: סדרה מפורסמת של ניסויים בייל, שפורסמה לפני יותר ממאה שנה, על ההשפעה של אכילת בשר על סיבולת. ארבעים ותשעה אנשים הושוו: ספורטאים אוכלי כל (רובם תלמידי ייל), ספורטאים צמחוניים, וצמחונים לא פעילים. 

סרטון על המחקר עם כתוביות בעברית


"הניסוי סיפק מבחן קשה לטענותיהם של נמנעי הבשר". למרבה ההפתעה של החוקרים, נראה כי התוצאות הצדיקו את הצמחונים, והראו כי אי אכילת בשר הובילה להרבה יותר סיבולת לעומת אלה הרגילים לתזונה האמריקאית הרגילה. בידקו את זה: מבחן הסיבולת הראשון היה כמה דקות אפשר להחזיק את הידיים אופקית: אוכלי בשר לעומת נמנעי בשר.

ספורטאי ייל אוכליי הבשר הצליחו להחזיק את ידיהם כ -10 דקות בממוצע. זה יותר קשה ממה שזה נשמע; נסו את זה... בסדר, אבל אלה שאכלו צמחוני עשו עבודה טובה פי חמש. המקסימום של אוכלי הבשר היה רק ​​מחצית מהממוצע הצמחוני. רק שני אוכלי בשר הצליחו להגיע ל-15 דקות, בעוד שיותר משני שליש מנמנעי הבשר עשו זאת. אף אחד מאוכלי הדיאטה הרגילה לא הצליח להגיע לחצי שעה, בעוד שכמעט מחצית מהאוכלים הבריאים יותר עשו זאת, כולל תשעה שהצליחו מעל שעה, ארבעה שהצליחו מעל שעתיים, ובחור אחד שעבר את השלש שעות.

כמה כיפופי ברך עמוקים אתם יכולים לעשות? ספורטאי אחד הצליח לעשות יותר מ -1,000 - הממוצע 383 אבל הם נוצחו אפילו על ידי אוכלי הצמחים הבלתי פעילים. זה הדבר המשוגע. אפילו הנמנעים הבלתי פעילים עלו על אוכלי הבשר. הנמנעים הבלתי פעילים היו, ברוב המקרים, רופאים שישבו על ישבניהם כל היום. אני רוצה לראות רופא שיכול לעשות אלף כיפופי ברך עמוקים! ואז במונחים של התאוששות, כל כפיפות הברכיים העמוקות השאירו את כולם דואבים, 

אבל יותר בקרב אוכלי הבשר. בין הצמחונים, מהשניים שעשו כ- 2,000 כפיפות ברך, אחד הלך ישר אל המסלול לרוץ והשני המשיך לתפקידי הסיעוד שלו. לעומת זאת, בין אוכלי הבשר בחור אחד שהגיע ל -254, ירד שוב, ולא יכול היה לקום, היה צריך להילקח, והוא היה מוגבל במשך ימים; אחר נפגע במשך שבועות לאחר שהתעלף. ניתן להסיק ללא ספק סביר, סיכם חוקר ייל ספקן לשעבר כי קבוצת הספורטאים אוכלת הבשר היתה נחותה בהרבה בסיבולת לעומת הצמחונים, אפילו חסרי הפעילות. מה יכול להסביר את ההבדל המדהים הזה? היו שטענו כי מזונות בשריים מכילים מעין "רעלי עייפות" אלא שחוקר גרמני אחד שפירט את הניסויים שלו עם ספורטאים הציע תשובה שגרתית יותר. 

בספרו על מה שנראה כמחקרים פיזיולוגיים על נהגים צמחונים בחברת הובר , הוא הניח כי העליונות הצמחונית לכאורה היא רק בשל נחישותם האדירה להוכיח את טענתם ולהפיץ את התעמולה שלהם, אז הם פשוט עושים מאמץ גדול יותר בכל תחרות מאשר היריבים שלהם אוכלי הבשר. החוקרים של ייל היו מודאגים בקשר לזה, אז נבחרו כאבים מיוחדים כדי לגרות את אוכלי הבשר עד הסוף, כיוונו אל גאוות הקולג' שלהם. אל תתנו לצמחונים העלובים האלה להכות את "רוח ייל". הניסויים הגיעו לניו יורק טיימס. הספורטאים של ייל - אוכלי הבשר- נשמע כמו סרט זומבים - הוכו במבחני סיבולת קשים. פרופסור מייל מאמין שהוא הוכיח בהחלט את הנחיתות במבחני כוח וסיבולת של אוכלי בשר לעומת אלה שאינם אוכלים. כמה מהספורטאים המצליחים ביותר של ייל השתתפו במבחני הכוח, ופרופ 'פישר הכריז שהם נאלצו להודות בנחיתותם.

איך האמת על תוצאה זו הוסתרה זמן רב כל כך? סיבה אחת, הציע פישר, היא שצמחונים הם האויב הגרוע ביותר שלהם. בקנאות שלהם הם עוברים מההנחה כי אכילת בשר היא טעות- דבר המבוסס לעתים קרובות על כתבי הקודש או איזושהי הנחה - וקופצים למסקנה שאכילת בשר אינה בריאה. כך אינו עובד המדע וקפיצות הגיוניות כאלה נפטרות כקנאות ומונעות כל חקירה מדעית אמיתית. הרבה מדע, אפילו אז, הצביע על מגמה ברורה לעבר אכילה צמחונית יותר, ועם זאת המילה צמחונות- אפילו לפני 110 שנה - נקשרה בהטפה ונזיפה שגרמה לרבים לא להודות שהמדע בעדה. הגישה המדעית הנכונה היא לבחון את השאלה של אכילת בשר בדיוק כפי שבודקים כל דבר אחר.

No comments:

Post a Comment

Popular