News articles and information on Science, Technology, Health and Nutrition

Post Page Advertisement [Top]

האם מזונות אורגניים בריאים יותר ממזונות שאינם אורגניים

התשובה לשאלה תלויה במידה רבה במה מטרתכם בצריכת מזונות אורגניים; האם אתם מעוניינים לקבל יותר חומרים מזינים, או פחות חומרי הדברה? נתחיל בערכים התזונתיים של מזונות אורגניים. מאות מאמרים בנושא לא מצאו הבדלים משמעותיים בכמות והרכב של ויטמינים ומינרלים במזונות אורגניים לעומת מזונות שאינם אורגניים. ממצאים אלה הובילו חוקרים לקבוע כי למרות הדעה הרווחת שמזונות אורגניים מזינים יותר, לא ניתן לקבוע בוודאות שכך הדבר. יחד עם זאת, במזונות אורגניים נמצאו רמות גבוהות יותר של פיטונוטריאנטים – תרכובות כימיות שנמצאות בצמחים ומעניקות להם את תכונותיהם הייחודיות כגון צבע, ניחוח וטעם. כאמור, בירקות אורגניים, נמצא מגוון רב יותר של תרכובות נוגדות חמצון מסוג זה, בין 19% ל – 69% אחוז יותר סוגים בפירות וירקות מסויימים.

הדעה הרווחת בקרב החוקרים היום היא כי אותם מטבוליטים משניים, כלומר, תרכובות בעלות תפקידים תומכים אך לא חיוניים, למעשה אחראים על הרבה מהיתרונות הטמונים באכילת פירות וירקות. בעבר, חשבו כי הצמח מייצר פיטונוטריאנטים לשם הגנה עצמית בלבד. לדוגמא, הברוקולי מפריש תרכובת מרה בשם סולפוראפן כאשר לועסים אותו, במטרה להרחיק מזיקים. התיאוריה הייתה שצמחים שהודברו אינם פגיעים למזיקים ומסיבה זו מייצרים פחות פיטונוטריאנטים. לעומת זאת, צמחים הגדלים בגישות חקלאות אורגניות יותר פגיעים למזיקים למיניהם ועל כן חייבים לייצר יותר פיטונוטריאנטים על מנת לשרוד. אבל, אין הרבה ראיות שיכולות לחזק תיאוריה זו. הרבה יותר סביר להניח שהסיבה למגוון גדול יותר של פיטונוטריאנטים טמונה דווקא בדשנים השונים. צמחים שמקבלים מינונים גבוהים של דשן על בסיס חנקן סנטטי משקיעים יותר משאבים בגדילה ולא בהגנה על עצמם.

אז נמצא שנוגדי חמצון מסוג זה יש בכוחם להגן על צמחים, אבל מה לגבי בני אדם?

התשובה היא, כן. יותר פעילות נוגדת חימצון בצמחים אורגניים, משמעה גם יותר פעילות המונעת מוטציות גנטיות. כאשר חשפו חיידקים למגוון של כימיקלים מוטגניים כגון בנזופירן, פחמימנים ארומטיים רב-טבעתיים כמו המצויים בבשר שנצלה על האש, או תרכובות הטרוציקליות המצויות בבשר שנצלה או טוגן ובעשן סיגריות, נמצא כי בשונה בשונה מחיידקים שקיבלו תוספות ירקות שאינם אורגניים, בחיידקים שקיבלו תוספות של תרכובות ירקות אורגניים היו פחות מוטציות גנטיות.

מניעת מוטציות בחיידקים לחוד, אבל האם לירקות ופירות אורגניים תהיה אותה השפעה על תאי אדם סרטניים? במחקר שבדק את השפעותיהם של תמציות תות שדה אורגני וכזה שגדל בשיטות חקלאיות קונבנציונליות על תאי סרטן השד והמעי הגס, מצאו החוקרים שתמציות אורגניות היו יעילות יותר בדיכוי התאים הסרטניים. אומנם מדובר כאן בטפטוף תמציות תותים ישירות על תאים סרטניים 
וטרום-סרטניים, ממצאי מחקר זה תקפים מאחר וגם בחיים האמיתיים ישנם מקרים בהם תות שדה בא במגע ישיר עם תאים סרטניים, כמו במקרה של סרטן הוושט שנבדק מחקרית, והראה כי צריכה של תות שדה מסייעת בדיכוי התפתחות הסרטן באזור זה. ניתן להניח שתות שדה אורגני יכול לעבוד אפילו יותר טוב, אך תותים אורגניים לא נבדקו במסגרת מחקר זה.

אז בעוד שניסויי מעבדה מראים כי פירות וירקות אורגניים מסייעים לפעילות אנטימוטוגנית ונוגדת חימצון, וכמו כן יעילים יותר בעיכוב של התפשטות תאים סרטניים, מחקריים קליניים הבאים לבדוק את השפעותיהם של מזונות אורגניים על תחלואה אנושית פשוט לא נעשו עדיין. בהתבסס על רמות הפיטונוטריאנטים נוגדי החמצון המצויים במזונות אורגניים, ניתן להניח כי מזונות אלה עלולים להיות ב – 20% עד 40% בריאים יותר. כלומר, יתרון בריאותי שווה ערך להוספת שתי מנות של ירקות או פירות ליום, בהינתן צריכה יומית של 5 מנות.

No comments:

Post a Comment

Bottom Ad [Post Page]

| Designed by Colorlib